Giải thưởng năm

WEVA Balcan Award 2018

Videographer hay nhất

Danh hiệu cao nhất dành cho người vừa làm videographer vừa là editor vừa là designer .

Tham gia

23 US$ cho tất cả các đề cử.
Miễn phí dành cho Tài khoản Pro thành viên.

Giai đoạn

Bài nộp:
05/11 — 05/12/2018 UTC 0
Giám khảo:
Ngày 06 tháng 12 năm 2018 — Ngày 10 tháng 01 năm 2019 UTC 0
Thông báo người thắng cuộc:
Ngày 19 tháng 01 năm 2019

Ban giám khảo

Adrian Ungureanu
Trưởng ban giám khảo
Adrian Ungureanu
azimov.weva.pro/vi/videographer/adrian_ungureanu
Ploieşti, Ru-ma-ni
The Best Videographer of Romania 2017. "The family is the most important part of our lives, and the wedding is the foundation of the family".
Alexander Shnaider
Trưởng ban giám khảo
Alexander Shnaider
azimov.weva.pro/vi/videographer/fonvi
Mát-xcơ-va, Nga
Alexander Shnaider is The Best Videographer of Russia 2017, modern videographer, founder of the FONVI Studio, shooting weddings around the world.
Goran Baba
Goran Baba
azimov.weva.pro/vi/videographer/baba3dstudio
Xcốp-pi-ê, Bắc Macedonia
Experienced videographer from Macedonia, founder of baba 3D studio, shooting weddings around the world.
Andrew Sinoversky
Andrew Sinoversky
azimov.weva.pro/vi/videographer/synoversky
Ivano-Frankivsk, U-crai-na
We are a team of filmmakers, creative people who look for inspiration in people and engaged a favorite business. We enjoy it! Like to travel and open new horizons.
Vlas Claudiu
Vlas Claudiu
azimov.weva.pro/vi/videographer/primefilms
Arad, Ru-ma-ni
Going on a vacation with a borrowed dslr device, I would never have believed that things would go like this, that my passion would reach this level. The idea was just to create a clip, to play back the places i’ve visit, but, as I do not like to do superficial things, that video was just the beginning of a challenge to learn more, and more, and to get good!
Sinisa Nenadic
Sinisa Nenadic
azimov.weva.pro/vi/videographer/nenadic111
Banja Luka, Bo-xi-a Héc-dê-gô-vi-na
Videographer from Bosnia and Herzegovina, a regular member of the top 3 in his country
Dmitry Sedov
Dmitry Sedov
azimov.weva.pro/vi/videographer/sedov
Mát-xcơ-va, Nga
Founder of the WEVA, producer, videographer with 20 years of experience.
Darius Cornean
Darius Cornean
azimov.weva.pro/vi/videographer/darius_cornean
Oradea, Ru-ma-ni
My work is inspired by people's emotions. Because emotions bring life to their stories. I am a spiritual person, attentive to details, persevering, enthusiastic.
Igor Catrinescu
Igor Catrinescu
azimov.weva.pro/vi/videographer/12345
Ki-si-nhốp, Môn-đô-va
I like to create not only wedding clip, but i like to create a short film story, of different interesting couples. I ready to editing hours at a time for a perfect wedding films.
Alessandro Bordoni
Trưởng ban giám khảo
Alessandro Bordoni
azimov.weva.pro/vi/videographer/alessandrobordoni
Milan, Ý
The Best Videographer of Italy 2017. With my wife Sole, we live seasonally between Los Angeles and Milan. Together, we travel all over the world filming weddings.
Sandra Skroblies
Sandra Skroblies
azimov.weva.pro/vi/videographer/frauskroblies
Köln, Đức
I'm the founder of a small team of wedding filmmakers based in Germany. Our heart beats for alternative weddings and free weddings, for candles and lanterns, barns, forests and the mountains.
Anton Serebryakov
Anton Serebryakov
azimov.weva.pro/vi/videographer/fiksvideo
Saint Petersburg, Nga
Anton and Nastya we are Fiks video production, the team of filmmakers from St. Petersburg. We like documentaries and share our couples unique stories through our films.

Đề cử chính

WEVA Balcan Award 2018 - Videographer hay nhất - Paul & Carmen
Videographer Dima Vutcariov
Người thắng cuộc
Bu-ca-rét, Ru-ma-ni

Videographer hay nhất

21 participants
Mô tả: Chuyên gia có video hài hòa nhất là biết kết hợp câu chuyên, sắp xếp âm nhac, có các giải pháp cho việc thiết kế video..
Đánh giá: ready video of one real
wedding.
Thời lượng: tối đa {number, plural, one{# minute} ít hơn{# minutes} nhiều hơn{# minutes} khác{# minutes}}.
WEVA Balcan Award 2018 - Videographer hay nhất - Doves in Love | Jess & Jamie wedding in Santorini
Vị trí 2
Videographer I Do Films Global
Thera, Hy Lạp
WEVA Balcan Award 2018 - Videographer hay nhất - We Never Left // Elopement in Santorini
Vị trí 3
Videographer Anthony Venitis
A-ten, Hy Lạp
WEVA Balcan Award 2018 - Videographer hay nhất - “LOVE IS……”, Wedding in Nafplio, Greece, Short_Film
Vị trí 4
Videographer BeingThere videography
A-ten, Hy Lạp
WEVA Balcan Award 2018 - Videographer hay nhất - Jessica and Ryan
Vị trí 5
Videographer Vladimir Nadtochiy
Budva, Môn-tê-nê-grô
WEVA Balcan Award 2018 - Video Editor hay nhất - We Never Left // Elopement in Santorini
Videographer Anthony Venitis
Người thắng cuộc
A-ten, Hy Lạp

Video Editor hay nhất

15 participants
Mô tả: Chuyên gia với thái độ sáng tạo và giải pháp thú vị nhất trong phần thiết kế video cho đám cưới, người biên soạn hay nhất với video sử dụng hình ảnh và hiệu ứng trên máy tính..
Đánh giá: Phần hay nhất của video từ một đám cưới.
Thời lượng: tối đa {number, plural, one{# minute} ít hơn{# minutes} nhiều hơn{# minutes} khác{# minutes}}.
WEVA Balcan Award 2018 - Video Editor hay nhất - Kockaine wedding
Vị trí 2
Videographer Dima Vutcariov
Bu-ca-rét, Ru-ma-ni
WEVA Balcan Award 2018 - Video Editor hay nhất - Daria and Roger
Vị trí 3
Videographer Vladimir Nadtochiy
Budva, Môn-tê-nê-grô
WEVA Balcan Award 2018 - Video Editor hay nhất - Chemistry
Vị trí 4
Videographer Imagine Cinematography
A-ten, Hy Lạp
WEVA Balcan Award 2018 - Video Editor hay nhất - Merhunisa & Mirhad | Love Story Film | BIH / Mostar
Vị trí 5
Videographer LeeandLee Studio - Dragisha Stojnich
Prijedor, Bo-xi-a Héc-dê-gô-vi-na
WEVA Balcan Award 2018 - Cameraman hay nhất - When love finds you …
Videographer Dima Vutcariov
Người thắng cuộc
Bu-ca-rét, Ru-ma-ni

Cameraman hay nhất

19 participants
Mô tả: Chuyên gia với sự sáng tạo nhất để hiện đại hóa việc quay video cưới, với kế hoạch thú vị nhất và các giải pháp thị giác..
Đánh giá: Đoạn cắt của video mà thể hiện được kỹ năng của cameraman, làm việc với ánh sáng và các thiết bị.
Thời lượng: tối đa {number, plural, one{# minute} ít hơn{# minutes} nhiều hơn{# minutes} khác{# minutes}}.
WEVA Balcan Award 2018 - Cameraman hay nhất - Pure Love
Vị trí 2
Videographer Igor Catrinescu
Ki-si-nhốp, Môn-đô-va
WEVA Balcan Award 2018 - Cameraman hay nhất - We Never Left // Elopement in Santorini
Vị trí 3
Videographer Anthony Venitis
A-ten, Hy Lạp
WEVA Balcan Award 2018 - Cameraman hay nhất - 6 dimineata, de Augustina Șiman
Vị trí 4
Videographer Marian Croitoru
Ki-si-nhốp, Môn-đô-va
WEVA Balcan Award 2018 - Cameraman hay nhất - Chemistry
Vị trí 5
Videographer Imagine Cinematography
A-ten, Hy Lạp

Chuyên ngành đám cưới

WEVA Balcan Award 2018 - Sound Producer hay nhất - Paul Carmen
Videographer Dima Vutcariov
Người thắng cuộc
Bu-ca-rét, Ru-ma-ni

Sound Producer hay nhất

2 participants
Mô tả: Chuyên gia trong lĩnh vực thu âm và thiết kế âm thanh mà trong video có nhiều khúc nhạc hấp dẫn.
Đánh giá: Đoạn cắt của video từ một đám cưới.
Thời lượng: tối đa {number, plural, one{# minute} ít hơn{# minutes} nhiều hơn{# minutes} khác{# minutes}}.
WEVA Balcan Award 2018 - Sound Producer hay nhất - Near Light
Vị trí 2
Videographer Anthony Venitis
A-ten, Hy Lạp
WEVA Balcan Award 2018 - SDE Editor hay nhất - coming soon
Videographer Dima Vutcariov
Người thắng cuộc
Bu-ca-rét, Ru-ma-ni

SDE Editor hay nhất

4 participants
Mô tả: Video được tạo nên trong ngày cưới với sự tham gia của một đội videographer.
Đánh giá: Video được tạo nên trong một đám cưới thật sự.
Thời lượng: tối đa {number, plural, one{# minute} ít hơn{# minutes} nhiều hơn{# minutes} khác{# minutes}}.
WEVA Balcan Award 2018 - SDE Editor hay nhất - VADIM & GABRIELA // sde
Vị trí 2
Videographer Marian Croitoru
Ki-si-nhốp, Môn-đô-va
WEVA Balcan Award 2018 - SDE Editor hay nhất - Elopement in Santorini
Vị trí 3
Videographer Imagine Cinematography
A-ten, Hy Lạp
WEVA Balcan Award 2018 - SDE Editor hay nhất - Wedding Day of Nena & Darko
Vị trí 4
Videographer Concept Production
Bitola, Bắc Macedonia
WEVA Balcan Award 2018 - Colorist đẹp nhất - MARIA & ILIAS | Coming Soon
Videographer Steve Oikonomou
Người thắng cuộc
Alexandroupoli, Hy Lạp

Colorist đẹp nhất

6 participants
Mô tả: Chuyên gia trong lĩnh vực màu sắc, có những video chứa đựng những phong cách cá nhân, sự sáng tạo và các giải pháp màu sắc.
Đánh giá: Đoạn cắt của video từ một đám cưới.
Thời lượng: tối đa {number, plural, one{# minute} ít hơn{# minutes} nhiều hơn{# minutes} khác{# minutes}}.
WEVA Balcan Award 2018 - Colorist đẹp nhất - Cuttings from several wedding videos
Vị trí 2
Videographer Anthony Venitis
A-ten, Hy Lạp
WEVA Balcan Award 2018 - Colorist đẹp nhất - coming soon
Vị trí 3
Videographer Dima Vutcariov
Bu-ca-rét, Ru-ma-ni
WEVA Balcan Award 2018 - Colorist đẹp nhất - Wilhelm party || teaser
Vị trí 4
Videographer Marian Croitoru
Ki-si-nhốp, Môn-đô-va
WEVA Balcan Award 2018 - Colorist đẹp nhất - nature’s LOVE
Vị trí 5
WEVA Balcan Award 2018 - Pilot hay nhất - LoveShowreel ║ Pilot for Wewa
Videographer Logic FreeMind
Người thắng cuộc
Bihać, Bo-xi-a Héc-dê-gô-vi-na

Pilot hay nhất

2 participants
Mô tả: tác giả của video thú vị nhất được quay lại như thiết bị của cameraman: drones, camera dollies, steadicams, camera sliders and electrostabilizers.
Đánh giá: Phân cảnh của video từ một đám cưới hiển thị công việc với các thiết bị.
Thời lượng: tối đa {number, plural, one{# minute} ít hơn{# minutes} nhiều hơn{# minutes} khác{# minutes}}.
WEVA Balcan Award 2018 - Pilot hay nhất - MILENA & IGOR
Vị trí 2
Videographer Concept Production
Bitola, Bắc Macedonia

Các thể loại đám cưới

WEVA Balcan Award 2018 - Đám cưới nổi bật nhất - Charlotte & Robbie
Videographer Cinematography Wedding - dimH
Người thắng cuộc
A-ten, Hy Lạp

Đám cưới nổi bật nhất

17 participants
Mô tả: Video từ một đám cưới nơi được xem là nổi bật nhất của ngày cưới.
Đánh giá: ready video of one real
wedding.
Thời lượng: tối đa {number, plural, one{# minute} ít hơn{# minutes} nhiều hơn{# minutes} khác{# minutes}}.
WEVA Balcan Award 2018 - Đám cưới nổi bật nhất - Walk with me... Tatiana and Gery wedding in Santo Wines Winery
Vị trí 2
Videographer I Do Films Global
Thera, Hy Lạp
WEVA Balcan Award 2018 - Đám cưới nổi bật nhất - Victoria & Edward // Elopement in Santorini // Highlights
Vị trí 3
Videographer Anthony Venitis
A-ten, Hy Lạp
WEVA Balcan Award 2018 - Đám cưới nổi bật nhất - V + M // Wedding Short Film
Vị trí 4
Videographer SkyTrip Studio
Veliko Tarnovo, Bun-ga-ri
WEVA Balcan Award 2018 - Đám cưới nổi bật nhất - Raw
Vị trí 5
Videographer Imagine Cinematography
A-ten, Hy Lạp
WEVA Balcan Award 2018 - Bước đi hay nhất - NATURE “LOVE”
Videographer Steve Oikonomou
Người thắng cuộc
Alexandroupoli, Hy Lạp

Bước đi hay nhất

3 participants
Mô tả: Video được tạo ra trong phần bước đi của đám cưới thể hiện được cảm giác và cảm xúc của cặp đôi.
Đánh giá: Video được lọc ra với những điểm nổi bật của một bước đi.
Thời lượng: tối đa {number, plural, one{# minute} ít hơn{# minutes} nhiều hơn{# minutes} khác{# minutes}}.
WEVA Balcan Award 2018 - Bước đi hay nhất - WEDDING WALK-A&S
Vị trí 2
Videographer Logic FreeMind
Bihać, Bo-xi-a Héc-dê-gô-vi-na
WEVA Balcan Award 2018 - Bước đi hay nhất - 50%
Vị trí 3
Videographer Imagine Cinematography
A-ten, Hy Lạp
WEVA Balcan Award 2018 - Hôn ước hay nhất - LOVE you
Videographer Dima Vutcariov
Người thắng cuộc
Bu-ca-rét, Ru-ma-ni

Hôn ước hay nhất

8 participants
Mô tả: Video với bất kì phần nào cũng mang một câu chuyện tình yêu hoặc chuẩn bị cho lễ cưới ngoại trừ lễ cưới chính.
Đánh giá: Cắt các cảnh của video từ một câu chuyện tình yêu..
Thời lượng: tối đa {number, plural, one{# minute} ít hơn{# minutes} nhiều hơn{# minutes} khác{# minutes}}.
WEVA Balcan Award 2018 - Hôn ước hay nhất - Merhunisa & Mirhad | Love Story Film | BIH / Mostar
Vị trí 2
Videographer LeeandLee Studio - Dragisha Stojnich
Prijedor, Bo-xi-a Héc-dê-gô-vi-na
WEVA Balcan Award 2018 - Hôn ước hay nhất - A romantic wedding proposal
Vị trí 3
Videographer Knot Productions
Hy Lạp, Hy Lạp
WEVA Balcan Award 2018 - Hôn ước hay nhất - The Letters from Italy
Vị trí 4
Videographer Branko Kozlina
Bê-ô-grát, Séc-bi
WEVA Balcan Award 2018 - Hôn ước hay nhất - nature’s LOVE
Vị trí 5
WEVA Balcan Award 2018 - Lưu lại các khoảnh khắc - Waves of Love
Videographer Dima Vutcariov
Người thắng cuộc
Bu-ca-rét, Ru-ma-ni

Lưu lại các khoảnh khắc

3 participants
Mô tả: Lời mời đám cưới bằng video
với sự tham gia của cặp đôi bao gồm thời gian và nơi tổ chức.
Đánh giá: Ý tưởng, chất lượng video
và sự gắn kết, sẵn có
của hình ảnh và âm thanh.
Thời lượng: tối đa {number, plural, one{# minute} ít hơn{# minutes} nhiều hơn{# minutes} khác{# minutes}}.
WEVA Balcan Award 2018 - Lưu lại các khoảnh khắc - SAVE THE DATE
Vị trí 2
Videographer Logic FreeMind
Bihać, Bo-xi-a Héc-dê-gô-vi-na
WEVA Balcan Award 2018 - Lưu lại các khoảnh khắc - Pre-Wedding: MILENA & IGOR
Vị trí 3
Videographer Concept Production
Bitola, Bắc Macedonia

For new users

WEVA Balcan Award 2018 - Best Young Professional - The Letters from Italy
Videographer Branko Kozlina
Người thắng cuộc
Bê-ô-grát, Séc-bi

Best Young Professional

7 participants
Mô tả: for those registered on WEVA.PRO for no longer than one year.
Đánh giá: film and editing skills - camera techniques, color grading, audio, creative editing, etc.
Thời lượng: tối đa {number, plural, one{# minute} ít hơn{# minutes} nhiều hơn{# minutes} khác{# minutes}}.
WEVA Balcan Award 2018 - Best Young Professional - The symphony of Hearts...  Sandra and Martians Love story in 60 sec
Vị trí 2
Videographer I Do Films Global
Thera, Hy Lạp
WEVA Balcan Award 2018 - Best Young Professional - Jessica and Ryan
Vị trí 3
Videographer Vladimir Nadtochiy
Budva, Môn-tê-nê-grô
WEVA Balcan Award 2018 - Best Young Professional - Нас связала музыка
Vị trí 4
Videographer Darwin Solivagant
Ki-si-nhốp, Môn-đô-va
WEVA Balcan Award 2018 - Best Young Professional - Charis-Maria Wedding
Vị trí 5
Videographer Alexandros Ktistakis
Heraklion, Hy Lạp
WEVA Balcan Award 2018 - Best Debut of the Year - High on a Mountain of Love
Videographer Branko Kozlina
Người thắng cuộc
Bê-ô-grát, Séc-bi

Best Debut of the Year

6 participants
Mô tả: for those registered on WEVA.PRO for no longer than one year.
Đánh giá: any video that contains a plot which illustrates the director’s approach to developing emotion within the video.
Thời lượng: tối đa {number, plural, one{# minute} ít hơn{# minutes} nhiều hơn{# minutes} khác{# minutes}}.
WEVA Balcan Award 2018 - Best Debut of the Year - Fransesca & Carsten | Andronis Concept Imerovigli
Vị trí 2
Videographer I Do Films Global
Thera, Hy Lạp
WEVA Balcan Award 2018 - Best Debut of the Year - Charis-Maria Wedding
Vị trí 3
Videographer Alexandros Ktistakis
Heraklion, Hy Lạp
WEVA Balcan Award 2018 - Best Debut of the Year - Нас связала музыка
Vị trí 4
Videographer Darwin Solivagant
Ki-si-nhốp, Môn-đô-va
WEVA Balcan Award 2018 - Best Debut of the Year - - Ice Story of Veronica and Oleg -
Vị trí 5
Videographer Eugeniu Maritoi
Ki-si-nhốp, Môn-đô-va

Luật lệ

Ai có thể tham gia?

Những videographer đã đăng kí trên trang web WEVA.PRO là người trên 18 tuổi.
23 US$ cho tất cả các đề cử. Miễn phí dành cho Tài khoản Pro thành viên.
Chỉ dành cho các user đến từ An-ba-ni, Bo-xi-a Héc-dê-gô-vi-na, Bun-ga-ri, Crô-a-ti-a, Hy Lạp, Môn-đô-va, Môn-tê-nê-grô, Bắc Macedonia, Séc-bi, Xlô-va-ki-a, Xlô-ven-ni-a.

Những loại video nào được chấp nhận?

Chỉ có video tuân thủ đầy đủ các mô tả và thông số kỹ thuật của các đề cử mới được phép tham gia cuộc thi.

Yêu cầu kỹ thuật

Để tham gia sơ bộ về cuộc thi, video sẽ được tải lên và lưu trữ trong Youtube hoặc Vimeo. Trong các hình thức tải lên video cho các đề cử, liên kết dẫn vào video phải thích hợp với video được lưu trữ. Chúng tôi mong các video được tải lên với định dạng HD. Các screenshot nên được tải cùng với video để cho thấy ý tưởng mà video mang lại. Các screenshot có kèm theo logo đều bị cấm.

Những video nào bị cấm?

Video không được phép tham gia cuộc thi nếu có chứa nội dung không phù hợp hoặc phi đạo đức, và sẽ được đưa vào danh sách hạn chế thông qua internet hoặc không tương ứng với các tiêu chuẩn truyền thống của video đám cưới. Video có thể bị xoá bỏ khỏi cuộc thi với sự quyết định của WEVA và quyết định đó không được bàn luận đến.

Có thể thêm vào một danh mục một số video không?

Không.

Các thủ tục đánh giá như thế nào?

Có 5 vị giám khảo chịu trách nhiệm về mỗi đề cử và chỉ được tham gia xếp hạng các video trong đề cử của họ. Sau khi thông báo bắt đầu bỏ phiếu, mỗi thành viên của ban giám khảo có thể xem video và bỏ phiếu bằng thang điểm tối đa là 10. Dựa trên mức tuân thủ các đề cử, chất lượng video, yếu tố bất ngờ, ấn tượng tổng quát. Các đánh giá có thể được thay đổi trong thời gian bỏ phiếu.

Khi các giám khảo chấm dứt việc bỏ phiếu, các trưởng ban giám khảo bắt đầu bỏ phiếu. Các trưởng ban giám khảo sẽ thông qua xem xét tất cả các đề cử nhưng chỉ đánh giá 5 video trong mỗi đề cử đạt được điểm cao nhất sau khi các giám khảo đánh giá chung.

Những giải thưởng nào mà người thắng cuộc sẽ được nhận?

Những người chiến thắng trong ba đề cử chính sẽ nhận được những bức tượng đặc biệt. Tất cả những người thắng cuộc sẽ nhận được chứng chỉ của cuộc thi và các biểu tượng đặc biệt trong hồ sơ của họ và Tài khoản Pro cho năm.

Việc chiến thắng có ảnh hưởng đối với đánh giá của videographer trong các cuộc thi khác?

Không.

Những điều quan trọng khác mà bạn cần biết

Bạn phải đồng ý với tất cả các quy tắc khi tham gia cuộc thi. Bạn cũng phải đảm bảo rằng bạn là tác giả của tất cả các video mà bạn tải lên và không có bên thứ ba nào liên quan đến nó.

Bạn có câu hỏi? Cần sự giúp đỡ?

Vui lòng liên lạc với chúng tôi theo mẫu sau http://azimov.weva.pro/vi/main/site/feedback hoặc gửi e-mail cho chúng tôi info@weva.pro.