Κύριες κάμερες που χρησιμοποιούν οι βιντεογράφοι του WEVA

3.663 βιντεογράφους

Canon 31.3%

DSLR 90.7%
Mirrorless 2.2%
Camcorder 7.1%

Sony 43.1%

DSLR 11.2%
Mirrorless 83.1%
Camcorder 5.7%

Panasonic 18.9%

DSLR 14.7%
Mirrorless 82.8%
Camcorder 2.5%

Fujifilm 0.8%

Mirrorless

Olympus 0.5%

Mirrorless

Άλλες 5.4%

Canon 31.3%

1.148 βιντεογράφους
DSLR 90.7%
Mirrorless 2.2%
Camcorder 7.1%

Sony 43.1%

1.573 βιντεογράφους
DSLR 11.2%
Mirrorless 83.1%
Camcorder 5.7%

Panasonic 18.9%

692 βιντεογράφους
DSLR 14.7%
Mirrorless 82.8%
Camcorder 2.5%

Fujifilm 0.8%

31 βιντεογράφους
Mirrorless

Olympus 0.5%

20 βιντεογράφους
Mirrorless

Άλλες 5.4%

199 βιντεογράφους
Άλλες