Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA PlAward 2017
Ειδικότητες γάμου
3/4
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερος παραγωγός ήχου - Anna & Janek
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερος παραγωγός ήχου - Wedding Shot
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερος παραγωγός ήχου - Agnieszka & Jacek
WEVA PlAward 2017 - Καλύτερος παραγωγός ήχου - I + P Wedding teaser

Agnieszka & Jacek

Βιντεογράφος PK video Films

Κρακοβία, Πολωνία
Dmitry Sedov — 5
Reticências Produções — 3
La fabriqueta films — 7
Welcome Films — 7
Elton Sabatino — 5
Diego Ortuso — 2
George Zorbas — 2
Gione da Silva — 4
∑ 35